مقاله انقلاب‌های زمینه ها و پیامدها

برای شما اطلاعاتی در مورد مقاله انقلاب‌های زمینه ها و پیامدها آماده کرده ام مطالعه فرمایید

، قیام پانزده خرداد از منظر امام خمینی تحلیل می‌شود در مقالات بعدی به مسئله مراعات اصل صداقت سیاسی در سیره مبارزاتی امام خمینی، شعر و کارکرد آن  بررسی برخی علل و زمینه های بشری انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی ‹ ‹ این مقاله برخی علل و زمینه های بشری انقلاب را از دیدگاه امام خمینی بررسی کرده است از نظر ایشان از جمله علل مهم بروز انقلاب علل انسانیفردی و اجتماعی است در  اﺛﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي وﻗﻮع اﻧﻘﻼﺑﺎت پژوهش حقوق عمومی ‹ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻪ ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ ﻳﻚ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻳﻚ از اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮآ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻳـﺮان ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﻴـﺎس  مقاله پژوهشیبازشناسی علل، زمینه‌ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با فساد دوره شماره ‹ ‹ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ · دانلود و دریافت مقاله مقاله پژوهشیبازشناسی علل، زمینه‌ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی از منظر مقام معظم رهبریمدظله‌العالی  انقلاب اسلامی ایران زمینه‌ها، پیامدها و دست آوردها سازمان «سمت انقلاباسلامیایرانزمینههاپیامدهاودستآوردها ‹ ‹ ‎ریال ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ نگارنده تا کنون مطالب فراوانی درباره انقلاب اسلامی نگاشته است، ولی در این کتاب که حاصل سال‌ها تدریس و تحقیق اوست، کوشیده است بر اساس روش‌های جدید مطالعات  کتاب انقلاب اسلامی زمینه‌ها و پیامدها چ گیسوم کتابانقلاباسلامیزمینههاوپیامدها ‹ ‹ ‎ریال ۵۲۹٬۰۰۰ کتاب انقلاب اسلامی زمینه‌ها و پیامدهااثر منوچهر محمدی، امیرعباس رجبی بوده و چاپ آن در سال توسط انتشارات دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی  صفحه بعدصفحه بعد ایراناز نشانی شما درباره این مکان بیشتر بدانید بیشتر بدانید ورود تنظیمات حریم خصوصی شرایط زمینه تاریک خاموش

مقاله انقلاب‌های زمینه ها و پیامدها

مقاله انقلاب‌های زمینه ها و پیامدها

در سال­های اخیر تعاریف و تعابیری جدید، تحت تأثیر تحولات سیاسی و تغییرات در ساختار روابط بین‌الملل به ویژه پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وقوع پیوسته و  وارد ادبیات سیاسی شده است. انقلاب رنگی یا  مخملی از جمله مهم‌ترین آنهاست. انقلاب رنگی یا انقلاب مخملی نوعی دگرگونی بدون خونریزی و یا برانداری به روش بدون خشونت (براندازی نرم) است. نکته­ای که توجه مضاعف به این موضوع را فراهم ساخته است، مربوط به تلاشی است که برای تبدیل آن به الگوی تغییر ساختار سیاسی در کشورهای در حال گذار،  مخالف و معارض توسط غرب به ویژه امریکا صورت می‌گیرد. در نظام بین­ الملل کشورهایی حضور دارند که پس از چند دهه تجربه تحولات سیاسی خاص، در حال تغییر و ورود به شرایط سیاسی جدید به سر می‌برند.

تحقق انقلاب­ های رنگی در این کشورها می­تواند تحول سیاسی در این جوامع را در مسیری خاص که عمدتاً مبتنی بر ارزش­های لیبرال و نظام­های دمکراسی غربی است هدایت کند. این نوشتار به عنوان مقدمه‌ای در تبیین انقلاب­های رنگی، سعی دارد تا این پدیده را به لحاظ مفهومی، ویژگی­، ابعاد و روش، معرفی نماید. همچنین می‌کوشد تا برای تبیین مصداقی بحث، نحوه وقوع این انقلاب را در برخی کشورها  و کاربرد الگو را در ایران تشریح کند.

توضیحات بیشتر + دریافت

دسته بندی و تگ

  • دسته بندی : سایر رشته ها ...
  • تگ : انقلاب مخملی,براندازی نرم,مبارزه بدون خشونت,تحولات سیاسی

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید